تعداد مقالات: 1518
76. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2014.43897


77. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2013.44011


78. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 2-2

10.22071/gsj.1395.44059


80. داوران این شماره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2017.50327


81. داوران

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2013.53635


82. داوران

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2013.53823


83. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 3-14

10.22071/gsj.2012.53911

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ هیروشی کاواباتا


84. داوران

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2012.54050


85. داوران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2012.54052


87. داوران

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.1396.54225


90. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


93. تهیه رنگدانه سرخ از باطله‌های معدن منگنز ونارچ قم

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2010.55298

خالده طهماسبی پور؛ عباس فاضلی


98. تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2010.57130

محسن شیرخانی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ رامین محمدی نیایی


99. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن


100. کانه‌زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوییدی کاهیده در ایران (جنوب بیرجند)

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 2-19

10.22071/gsj.2009.57524

حسن اشراقی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد‌هاشم امامی؛ علی عسگری