تعداد مقالات: 1603
103. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


106. تهیه رنگدانه سرخ از باطله‌های معدن منگنز ونارچ قم

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2010.55298

خالده طهماسبی پور؛ عباس فاضلی


110. تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2010.57130

محسن شیرخانی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ رامین محمدی نیایی


111. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن


112. Geologic and geochemical investigation on the Mn veins in Jonub-E Sehchangi, SW Birjand, Southern Khorasan province (east Iran)

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2018.58346

Behnaz Barghi؛ Ali Asghar Calagari؛ Mohammad Hossein Zarrinkoub؛ Vartan Simmonds


115. فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2016.40766

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سیدکیوان حسینی؛ فرخ قائمی


120. داوران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 2-2


121. داوران

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 2-3


122. داوران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 2-3


123. داوران این شماره

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 2-2


124. بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 2-13

10.22071/gsj.2009.57363

محمد جواد ولدان زوج؛ یوسف رضائی؛ فریبرز وزیری؛ محمد رضا مباشری


125. داوران

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-3