تعداد مقالات: 1466
127. داوران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43607


128. داوران

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43743


129. داوران

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43898


130. داوران این شماره

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2017.44060


132. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


133. آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.72739.1012

نجمه اعتمادسعید؛ مهدی نجفی؛ نوید زین العابدین قویم؛ عبدالرضا قدس


135. داوران

دوره 22، شماره 88، پاییز 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2013.53635


136. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2013.53825

زهره برومند؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ محمود‌رضا مجیدی‌فرد


139. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران)

دوره 22، شماره 86، پاییز 1391، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2012.54051

حدیث پاشایی؛ بهاﺀالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی


141. مقایسه کارآیی شبکه های عصبیMLP،RBF،PNN وGRNN در مطالعات اکتشافی ذخایر مس پورفیری به منظور تعیین نقاط حفاری در GIS

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 15-22

10.22071/gsj.2011.54198

متین فروتن؛ علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ محمودرضا صاحبی


144. رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی برای ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2010.54580

سعید هاشمی طباطبایی؛ اشکان محمدی؛ امیرسعید سلامت


145. بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی

دوره 20، شماره 79، زمستان 1390، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2011.54988

مرضیه استرابی‌آشتیانی؛ علی یساقی؛ حمیدرضا جوادی؛ مجید شاه‌پسندزاده؛ محمدرضا قاسمی


146. محدوده‌های بیابانی ایران با تأکید بر نقش عوامل زمین‌شناختی مؤثر در تشکیل آنها

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 15-22

10.22071/gsj.2011.55128

محمد خسروشاهی؛ فرج اله محمودی؛ محمدتقی کاشکی