تعداد مقالات: 1603
1527. مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 255-262

10.22071/gsj.2015.43421

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ بهنام اویسی


1528. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 281-292

10.22071/gsj.2015.42073

محمدعلی شکری؛ محمد فروتن؛ مجید نعمتی؛ محمدجواد بلورچی؛ شهریار جوادی‌پور؛ بهنام اویسی


1530. تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 311-316

10.22071/gsj.2015.42731

عباس عباس‌زاده شهری؛ رسا حسینی؛ فریدون رضایی؛ کامبیز مهدی‌زاده فرساد؛ نعیم پنائی


1531. زمین‌شناسی، سنگ‎نگاری، دگرسانی و کانه‎زایی در کانسار چندفلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان، شمال باختری بلوک لوت، خاور ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 315-329

10.22071/gsj.2015.42950

حسین هادی‎زاده؛ علی‎اصغر کلاگری؛ نیما نظافتی؛ حبیب ملایی


1532. پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 319-326

10.22071/gsj.2017.91471.1187

محمد شریفی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مریم اختری؛ مهدی صرفی؛ محسن یزدی مقدم


1535. زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان‌غربی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 341-354

10.22071/gsj.2015.42469

صمد علیپور؛ سیده نسرین موسوی؛ یوسف رحیم سوری


1538. تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 293-302

10.22071/gsj.2015.42074

زهرا ملکی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ محمدعلی گنجویان


1540. کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 327-338

10.22071/gsj.2017.72014.1008

سید محسن طباطبایی منش؛ محمدعلی مکی زاده؛ سعیده رنجبر؛ رضا قلی نژاد


1542. محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 339-350

10.22071/gsj.2017.44159

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


1543. مطالعات زمین‌شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 349-362

10.22071/gsj.2016.41234

صمد علیپور؛ پریوا شیرمحمدی؛ یوسف رحیم سوری؛ هاشم باقری


1545. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی


1546. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 273-288

10.22071/gsj.2015.43425

احمد رشیدی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمودرضا هیهات؛ سید مرتضی موسوی


1547. بررسی ساختاری در بقایای حوضه حاشیه‌ای تتیس جوان در مسیرگسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 303-312

10.22071/gsj.2015.42082

فاطمه مصباحی؛ محمد محجل؛ محسن مؤذن؛ لقمان نمکی


1548. ژئوشیمی سروک بالایی (بخش میشریف) و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی این بخش در میادین سیری E وD

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 327-238

10.22071/gsj.2015.42733

آمنه قربانی؛ محمدحسین آدابی؛ سیما سهرابی


1549. کانی‌شناسی و ژئو‌شیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 349-358

10.22071/gsj.2015.42963

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی