تعداد مقالات: 1603
178. آنالیز بافت رسوبی و تأثیر پوشش گیاهی در تپه‌های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2018.130032.1469

سارا ابراهیمی میمند؛ حامد زندمقدم؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ غلامرضا حسین یار


179. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2016.40679

ناصر نعیمی قصابیان؛ محمد مهدی خطیب؛ طاهره قاسمی رزوه؛ حمید نظری؛ محمودرضا هیهات


180. مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2016.40966

هادی جهانگیر؛ منصوره قبادی‌پور؛ علیرضا عاشوری


181. سنگ‌شناسی توده‌های نفوذی کمپلکس گرانیتوییدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.41665

جمال رسولی؛ منصور قربانی؛ وحید احدنژاد


182. تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.41778

طاهره نادری؛ امیر شفیعی‌بافتی؛ مجید شاه‌پسندزاده


183. ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2016.42136

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل


184. مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.42250

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی‌آبادیان؛ محمدحسین محمودی قرایی


185. پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 3-20

10.22071/gsj.2015.42373

مهراج آقازاده؛ زهرا بدرزاده؛ آنتونیو کاسترو


186. بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 3-9

10.22071/gsj.2015.42986

عباس عباس‌زاده شهری؛ فریدون رضایی؛ سیمین مهدیزاده فرساد؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ نعیم پناهی


187. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.43322

نیر بایسته هستی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


193. تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 7-22

10.22071/gsj.2017.87288.1125

زهرا کمالی؛ محمودرضا هیهات؛ حمید نظری؛ محمدمهدی خطیب


194. کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 9-24

10.22071/gsj.2013.53826

مجید قادری؛ حسین کوهستانی؛ محمدهاشم امامی؛ خین زاو


196. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


197. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2012.54051

حدیث پاشایی؛ بهاﺀالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی


198. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2017.46724

سجاد مغفوری؛ محمدرضا حسین زاده؛ عبدالرحمان رجبی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


200. تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 13-18

10.22071/gsj.2013.53636

حجت اله صفری؛ محمدرضا قاسمی؛ مریم آق‌آتابای؛ رعنا رضوی پش