تعداد مقالات: 1518
176. مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2016.40966

هادی جهانگیر؛ منصوره قبادی‌پور؛ علیرضا عاشوری


179. سنگ‌شناسی توده‌های نفوذی کمپلکس گرانیتوییدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.41665

جمال رسولی؛ منصور قربانی؛ وحید احدنژاد


180. تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.41778

طاهره نادری؛ امیر شفیعی‌بافتی؛ مجید شاه‌پسندزاده


181. ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2016.42136

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل


182. مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.42250

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی‌آبادیان؛ محمدحسین محمودی قرایی


183. پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 3-20

10.22071/gsj.2015.42373

مهراج آقازاده؛ زهرا بدرزاده؛ آنتونیو کاسترو


184. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


185. بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 3-9

10.22071/gsj.2015.42986

عباس عباس‌زاده شهری؛ فریدون رضایی؛ سیمین مهدیزاده فرساد؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ نعیم پناهی


186. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.43322

نیر بایسته هستی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


192. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2017.46724

سجاد مغفوری؛ محمدرضا حسین زاده؛ عبدالرحمان رجبی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


194. مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.50164

افشین زهدی؛ فرهاد عاصمی؛ علی لکی‌روحانی


195. تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 13-18

10.22071/gsj.2013.53636

حجت اله صفری؛ محمدرضا قاسمی؛ مریم آق‌آتابای؛ رعنا رضوی پش


196. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2014.53661

نسیم عسکری؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


197. کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 9-24

10.22071/gsj.2013.53826

مجید قادری؛ حسین کوهستانی؛ محمدهاشم امامی؛ خین زاو


198. مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 25-30

10.22071/gsj.2012.53950

ویدا خاکی؛ زین العابدین پور ابریشمی؛ احمد زواره ای؛ خسرو خسرو تهرانی


200. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2012.54051

حدیث پاشایی؛ بهاﺀالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی