تعداد مقالات: 1603
201. بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 13-24

10.22071/gsj.2017.54126

سیدعباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ اسماعیل شبانیان بروجنی


202. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی


205. لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 13-24

10.22071/gsj.2018.116086.1383

محمدرضا جمال ریحانی؛ عبدالرضا قدس؛ سید خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان؛ مرتضی طالبیان؛ بیگ چن


208. مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.50164

افشین زهدی؛ فرهاد عاصمی؛ علی لکی‌روحانی


209. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2014.53661

نسیم عسکری؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


210. به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده‌های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 17-30

10.22071/gsj.2011.54435

محمد فرزامیان؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ منصور ضیایی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ کیومرث سیف پناهی


212. کارکرد گسل کاسپین (خزر) بر زمین‌ریخت‌شناسی گستره قائم‌شهر

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2010.57196

احمد لشگری؛ محمد رضا قاسمی؛ منوچهر قرشی


214. دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.77436.1029

حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل؛ ریچارد گلدفارب


215. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


216. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 21-30

10.22071/gsj.2011.54989

ساسان صالحی‌راد؛ شهرام شرکتی؛ فرید طاعتی کواریوم؛ محمد حسین نوروزی


217. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور


218. تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران(سرخه حصار – خجیر)

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 22-37

10.22071/gsj.2009.57780

مهرناز سعادت؛ سید احمد علوی؛ عبداله سعیدی


219. تحلیل خطر لرزه‌ای شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه‌‎بندی مقدماتی درجه 2

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 23-30

10.22071/gsj.2011.54199

رضا حسن زاده؛ احمد عباس نژاد؛ اکبر علوی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


220. بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2012.54512

علیرضا صالحی پور میلانی؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی


221. زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2011.55133

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی؛ بهناز بلمکی


224. مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 25-30

10.22071/gsj.2012.53950

ویدا خاکی؛ زین العابدین پور ابریشمی؛ احمد زواره ای؛ خسرو خسرو تهرانی