تعداد مقالات: 1466
201. زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2011.55133

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی؛ بهناز بلمکی


203. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، زمستان 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


205. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، زمستان 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی


207. کارکرد گسل کاسپین (خزر) بر زمین‌ریخت‌شناسی گستره قائم‌شهر

دوره 19، شماره 73، زمستان 1388، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2010.57196

احمد لشگری؛ محمد رضا قاسمی؛ منوچهر قرشی


208. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور


210. تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

دوره 18، شماره 69، زمستان 1387، صفحه 34-42

10.22071/gsj.2009.57536

فریده‌ باقری؛ عبدالله‌ سعیدی؛ سهیلا ‌ بوذری


211. غار یاریم قیه ماکو(بررسی و شناخت)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 40-59

10.22071/gsj.2008.57633

صمد علیپور


212. تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران(سرخه حصار – خجیر)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1387، صفحه 22-37

10.22071/gsj.2009.57780

مهرناز سعادت؛ سید احمد علوی؛ عبداله سعیدی


213. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 26-39

10.22071/gsj.2009.57836

سیدمحمد هاشمی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ منصور قربانی


214. هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

دوره 17، شماره 65، زمستان 1386، صفحه 26-35

10.22071/gsj.2008.58166

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ طیبه محتاط


217. Tectonosedimentary evolution of the basins in Central Alborz, Iran

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 29-38

10.22071/gsj.2018.58353

Mohammad Reza Sheikholeslami


220. تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 7-22

10.22071/gsj.2017.87288.1125

زهرا کمالی؛ محمودرضا هیهات؛ حمید نظری؛ محمدمهدی خطیب


222. دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.77436.1029

حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل؛ ریچارد گلدفارب


224. بررسی منشاء زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی‌سو، شمال ارومیه

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 61-66

10.22071/gsj.2016.40688

منیژه اسدپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ رامین نیکروز