تعداد مقالات: 1518
226. تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 7-22

10.22071/gsj.2017.87288.1125

زهرا کمالی؛ محمودرضا هیهات؛ حمید نظری؛ محمدمهدی خطیب


228. دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.77436.1029

حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل؛ ریچارد گلدفارب


230. لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 13-24

10.22071/gsj.2018.116086.1383

محمدرضا جمال ریحانی؛ عبدالرضا قدس؛ سید خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان؛ مرتضی طالبیان؛ بیگ چن


231. بررسی منشاء زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی‌سو، شمال ارومیه

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 61-66

10.22071/gsj.2016.40688

منیژه اسدپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ رامین نیکروز


233. بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2016.41136

سمانه نصیری بزنجانی؛ محمد بومری؛ حبیب بییابانگرد؛ مهدی عبداللهی


237. زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2015.41779

آذر خدابخش‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی‌اکبر متکان؛ عباس چرچی


238. پهنه‌بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2015.42142

رمضان رمضانی اومالی؛ ناصر حافظی مقدس؛ کژال حیدری


240. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده‌های گرانیتوییدی شمال باختر تاکستان

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 21-28

10.22071/gsj.2015.42377

محمد فودازی؛ حسین شیخی کاریزکی؛ مریم قلی‌پور


242. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی زئولیت‌های معدن افتر سمنان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 27-36

10.22071/gsj.2015.42739

سمانه پیروی؛ رضا ظهیری؛ کاظم مرادی هرسینی؛ حسن شایسته عظیمیان


243. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


244. بررسی عملکرد الگوریتم M8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2015.43324

مسعود مجرب؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع؛ ولادیمیر کوسوبوکوو


246. مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 11-22

10.22071/gsj.2014.43646

بهمن رحیم‌زاده؛ فریبرز مسعودی؛ شیما رنجبر


249. برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل‌های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2013.44014

مهدی کیانپور؛ محمد سیاری؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل