تعداد مقالات: 1603
227. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 26-39

10.22071/gsj.2009.57836

سیدمحمد هاشمی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ منصور قربانی


229. تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 27-34

10.22071/gsj.2010.54585

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قا سمی نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی


231. Tectonosedimentary evolution of the basins in Central Alborz, Iran

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 29-38

10.22071/gsj.2018.58353

Mohammad Reza Sheikholeslami


233. تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 34-42

10.22071/gsj.2009.57536

فریده‌ باقری؛ عبدالله‌ سعیدی؛ سهیلا ‌ بوذری


235. تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 39-46

10.22071/gsj.2016.40769

شهرام حبیبی‌مود؛ محمدنبی گرگیج؛ خسرو خسروتهرانی؛ عبدالله سعیدی؛ سید علی آقانباتی


237. غار یاریم قیه ماکو(بررسی و شناخت)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 40-59

10.22071/gsj.2008.57633

صمد علیپور


238. معماری جنبشی پهنه‌ها‌ی آسیب گسلی در جنوب‌ باختر رفسنجان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 47-60

10.22071/gsj.2016.40687

لیلا عبادی؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


239. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


242. مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 11-22

10.22071/gsj.2014.43646

بهمن رحیم‌زاده؛ فریبرز مسعودی؛ شیما رنجبر


245. برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل‌های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2013.44014

مهدی کیانپور؛ محمد سیاری؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل


246. زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2015.41779

آذر خدابخش‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی‌اکبر متکان؛ عباس چرچی


248. بررسی عملکرد الگوریتم M8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2015.43324

مسعود مجرب؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع؛ ولادیمیر کوسوبوکوو