تعداد مقالات: 1575
279. مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 31-38

10.22071/gsj.2011.54998

صابر خوش جوان؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


282. محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند فهلیان در برش نمونه (تاقدیس فهلیان) و میدان نفتی گچساران

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.55642

محمد علی صالحی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند؛ مینا خطیبی مهر


283. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57133

علی‌رضا غیاثوند؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


285. مدلسازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2018.152368.1549

کامبیز مهدی زاده فرساد؛ داوود جهانی؛ علیرضا حاجیان؛ فریدون رضایی


287. بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2016.41136

سمانه نصیری بزنجانی؛ محمد بومری؛ حبیب بییابانگرد؛ مهدی عبداللهی


288. مدل‌سازی حداقل ذخیره هدف قابل قبول در پروژه‏های اکتشاف طلا

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 38-45

10.22071/gsj.2009.57781

احمدرضا صیادی؛ مهدی یاوری؛ نرجس سلگی‌


289. نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 38-53

10.22071/gsj.2008.58213

حمید نظری؛ ژان فرانسوا ریتز؛ شیوا عقبایی


290. Rock mass structural characterization via short-range digital photogrammetry

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 39-44

10.22071/gsj.2018.58357

Mohammad Masoud Samieinejad؛ Navid Hosseini Alaee؛ Kaveh Ahangari


291. فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 40-55

10.22071/gsj.2009.57837

مرتضی پیروز؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ عبدالله سعیدی


293. ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب‌گذاری در محدوده بندر‌انزلی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 44-55

10.22071/gsj.2009.57537

علی ارومیه‌ای؛ افشین کریم‌خانی


297. برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 60-67

10.22071/gsj.2008.57635

محمد جعفر محمد‌زاده؛ حمید آقابابایی؛ آینور ناصری


298. بررسی منشاء زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی‌سو، شمال ارومیه

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 61-66

10.22071/gsj.2016.40688

منیژه اسدپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ رامین نیکروز


299. بررسی تأثیر زمین‌ریخت‌شناسی بر روی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های آبرفتی شهر مشهد

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2015.43111

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


300. کانه‌زایی مس (-نقره) نوع " Volcanic RedBed" در کانسار کشت‌مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 19-36

10.22071/gsj.2014.43443

مینا بویری کناری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران