تعداد مقالات: 1466
277. راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2019.84243

قاسم قربانی رستم؛ مهرداد پاکزاد؛ نوربخش میرزائی


278. تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 29-42

10.22071/gsj.2017.93015.1200

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس


279. شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2018.95763.1230

سمیه کاظمی کوهبنانی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ محمد هاشم امامی؛ رحیم دبیری


282. بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 23-34

10.22071/gsj.2016.40993

پریسا غلامی‌زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


283. سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 43-54

10.22071/gsj.2016.41159

نرگس شیردشت‌زاده؛ قدرت ترابی؛ رامین صمدی؛ توماس مایسل؛ سید ندیم حسین‌بخاری


286. ویژگی‌های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 29-38

10.22071/gsj.2015.41781

بابک طاهرخانی؛ حمید نظری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین


288. معرفی دوکفه‌ای پکتینید(Münster) Neithea notabilis از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 23-30

10.22071/gsj.2015.42252

احمدلطف آباد عرب؛ محمدرضا وزیری


289. بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین‌سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 29-40

10.22071/gsj.2015.42379

رسول فردوسی؛ محسن مؤید؛ امین‌اله کمالی


290. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2015.42563

طیبه سربندی فراهانی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمدرضا کبریائی زاده؛ مهین محمدی


291. بررسی تأثیر زمین‌ریخت‌شناسی بر روی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های آبرفتی شهر مشهد

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2015.43111

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


293. کانه‌زایی مس (-نقره) نوع " Volcanic RedBed" در کانسار کشت‌مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 19-36

10.22071/gsj.2014.43443

مینا بویری کناری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


295. چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22071/gsj.2014.43751

هادی امین‏ رسولی؛ یعقوب لاسمی؛ شرمین ظاهری


296. سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 21-32

10.22071/gsj.2014.43902

زهرا سلیمانی مارشک؛ نادر تقی‌پور؛ رضا اهری‌پور


297. ترافشارش راست‏بُر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2017.44071

مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی


298. سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 41-60

10.22071/gsj.2017.46726

محمود صادقیان؛ سید حسین حسینی؛ علی همتی؛ سکینه شکاری