تعداد مقالات: 1603
1451. معرفی مناطق امیدبخش کانه‌زایی قیرطبیعی در زون شک‌میدان (استان کرمانشاه)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 269-278

10.22071/gsj.2018.139704.1505

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ مصطفی ناظری؛ غلامرضا عسگری


1452. شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 271-280

10.22071/gsj.2019.88503

اسماعیل کشت کار؛ منصور قربانی؛ جعفر عمرانی


1453. بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 271-282

10.22071/gsj.2019.99298

فاطمه مهدی‏خانی؛ محمودرضا مجیدی ‏فرد؛ طیبه محتاط؛ لیدا بخشنده؛ مسعود زمانی پدرام


1457. روزن‌بران تریاس بالایی بخش حوض‌خان از سازند نایبند در ایران مرکزی (جنوب نایبندان)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 283-300

10.22071/gsj.2016.41229

بهنام صابرزاده؛ کورش رشیدی؛ محمد وحیدی‎نیا


1460. مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 297-302

10.22071/gsj.2017.44067

محمد پوستی؛ رویا محمدی پورتازیانی؛ حجت حاج حسنی؛ سیدمحسن مرتضوی راوری


1461. بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 297-308

10.22071/gsj.2017.50297

حامد مرادی؛ حسن محسنی؛ مجید معینی نجف‎آبادی؛ رضا بهبهانی


1465. بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 227-234

10.22071/gsj.2015.43417

سعیده علیمردان؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ بهنام اویسی؛ احمد حاتمی


1466. بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 231-239

10.22071/gsj.2015.42209

بهمن سلیمانی؛ قاسم ساعدی؛ عباس چرچی؛ اسماعیل سالاروند


1467. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی مجموعه نفوذی خشومی- درانجیر، جنوب باختر ساغند ( ایران مرکزی)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 245-260

10.22071/gsj.2012.54092

نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ امیرعباس فتاحی؛ فریبرز مسعودی


1468. شواهد ساختاری و مغناطیس ‌هوایی بر شکل‌گیری گسلش ‌پنهان‌ شوسف در فراگام‌ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل‌آباد (خاور ایران)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 253-265

10.22071/gsj.2015.42069

محمدامیر علیمی؛ محمدمهدی خطیب؛ خالد حسامی‌آذر؛ محمودرضا هیهات


1469. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 253-262

10.22071/gsj.2015.42336

مجید خانجانی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ علی چهرازی


1470. تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 253-258

10.22071/gsj.2014.43590

بهزاد تخم‌چی؛ هاله عزیزی؛ حسین معماریان


1474. دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی متاپلیت‌های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، غرب رشت)

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 269-280

10.22071/gsj.2017.77110.1024

صغری رزاقی؛ محسن نصرآّبادی؛ کاظم قلی زاده؛ زینب داوودی


1475. کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 269-280

10.22071/gsj.2018.89035.1149

حسن زمانیان؛ قاسم بیرانوند؛ فرهاد احمدنژاد