تعداد مقالات: 1518
126. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.42555

سمیرا رحیمی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا پرتوآذر


127. سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.42736

مریم هنرمند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمدهاشم امامی؛ قاسم نباتیان


128. داوران

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42984


129. داوران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.43321


131. داوران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43607


132. داوران

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43743


133. داوران

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2014.43898


134. داوران

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2013.44012


135. داوران این شماره

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2017.44060


137. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


138. آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.72739.1012

نجمه اعتمادسعید؛ مهدی نجفی؛ نوید زین العابدین قویم؛ عبدالرضا قدس


141. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2013.53825

زهره برومند؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ محمود‌رضا مجیدی‌فرد


143. فرآوری فسفات‌های رسوبی و کم عیار منطقه دلیر به روش فلوتاسیون

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2012.54013

صابر خوش جوان؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


144. یافته‌های نوین پارینه‌‌لرزه‌شناختی در پهنة‌ همپوشانی قطعه‌های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2012.54048

آرام فتحیان بانه؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ حمید نظری؛ منوچهر قرشی؛ مرتضی طالبیان


146. مقایسه کارآیی شبکه های عصبیMLP،RBF،PNN وGRNN در مطالعات اکتشافی ذخایر مس پورفیری به منظور تعیین نقاط حفاری در GIS

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 15-22

10.22071/gsj.2011.54198

متین فروتن؛ علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ محمودرضا صاحبی


149. رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی برای ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2010.54580

سعید هاشمی طباطبایی؛ اشکان محمدی؛ امیرسعید سلامت


150. بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2011.54988

مرضیه استرابی‌آشتیانی؛ علی یساقی؛ حمیدرضا جوادی؛ مجید شاه‌پسندزاده؛ محمدرضا قاسمی