تعداد مقالات: 1603
1552. استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 397-406

10.22071/gsj.2015.41597

عطاالله ندیری؛ فریبا صادقی اقدم؛ اصغر اصغری مقدم


1553. خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 289-298

10.22071/gsj.2015.43426

محمد تاتار؛ سید مالک مومنی؛ فرزام یمینی‌فرد


1554. بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 313-322

10.22071/gsj.2015.42083

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید


1556. بررسی وضعیت تنش نو‌زمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 375-384

10.22071/gsj.2016.41258

معصومه روستائی؛ مریم روستائی؛ بهزاد زمانی؛ مجید نعمتی


1559. دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه‌نشان، زنجان، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 299-306

10.22071/gsj.2015.43427

اصغر احمدی ترکمانی؛ محمدرضا قاسمی


1560. اثر کنترل کننده‌های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال‌باختر بیرجند)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 323-342

10.22071/gsj.2015.42086

خشایار کاویانی صدر؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد‌حسین زرین کوب


1563. اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 421-426

10.22071/gsj.2015.41599

حمید کمالی سروستانی؛ عباس صادقی؛ سید مسعود موسویان


1564. اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 307-314

10.22071/gsj.2015.43428

محمدرضا شیخ الاسلامی


1565. بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 333-343

10.22071/gsj.2015.42087

یوسف علاء دین؛ مرتضی طالبیان؛ مهران آرین؛ محمد مهدی احمدی


1566. هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 383-392

10.22071/gsj.2015.42970

آینور ناصری؛ محمد‌جعفر محمد‌زاده؛ پریا محبی؛ پریناز جوانی


1567. ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 395-404

10.22071/gsj.2016.41262

سحر دهنوی؛ یاسر مقصودی؛ محمدجواد ولدان‌زوج؛ علی بیاتانی


1568. شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 315-328

10.22071/gsj.2015.43429

کیوان اورنگ؛ محمد محجل؛ غلامرضا تاج‌بخش


1570. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 405-414

10.22071/gsj.2016.41271

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


1572. تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای و شبکه‌های عصبی در شناسایی سامانه‌های گسلی در منطقه تنگه هرمز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 351-358

10.22071/gsj.2015.42125

مریم السادات میرکمالی؛ حمیدرضا رمضی؛ محمدرضا بختیاری؛ هاله رامش


1573. استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 335-340

10.22071/gsj.2015.43434

هانیه مردمی؛ بهروز اسکویی


1574. حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 359-368

10.22071/gsj.2015.42126

سجاد انصاری؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمّد تاتار


1575. تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 341-348

10.22071/gsj.2015.43435

محمدرضا اصغری؛ محمد مختاری؛ مهران آرین؛ محمدرضا ونکی