تعداد مقالات: 1603
1579. بررسی دما و فشار تشکیل شیست ها و گنیس های مجموعه اللهیارلو در شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 35-48

10.22071/gsj.2019.183520.1645

زهره سلیمی؛ محسن مؤذن؛ رباب حاجی علی اوغلی


1581. تخمین کیفیت سنگهای آهکی مقاطعی از سلسله جبال زاگرس با استفاده از سرعت موج لرزه ای

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 61-70

10.22071/gsj.2019.161053.1584

مهدی تلخابلو؛ مهدی کیانپور؛ سید محمود فاطمی غقدا


1582. کانی شناسی، کانه زایی کانسنگ و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی مولد اسکارن آهن- مس صاحب، سقز (کردستان)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 71-80

10.22071/gsj.2020.113992

زهرا زندی؛ علی‎رضا جعفری‎راد؛ آرش گورابجیری پور؛ محمد لطفی


1584. برآورد میزان کوتاه شدگی رخ داد آلپ پسین در خاور البرز مرکزی در شمال دامغان

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 93-98

10.22071/gsj.2017.108499.1331

زینب تسلیمی؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ منوچهر قرشی


1587. انتخاب روش حفاری تونل مترو با روش های AHP و TOPSIS

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 121-124

10.22071/gsj.2019.99088.1265

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد


1588. سیماهای زمین‌شیمیایی عناصر جزئی و نادر خاکی نهشته بوکسیتی قشلاق، استان گلستان، شمال ایران

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 125-134

10.22071/gsj.2019.159926.1576

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی


1589. سن‌سنجی Ar/Ar ، ژئوشیمی ‌‌و پتروژنز توده‌ نفوذی خرس‌ره (جنوب قروه)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 135-144

10.22071/gsj.2018.116501.1393

جلیل قلمقاش؛ سارا هوشمند؛ سید جمال شیخ زاکریایی؛ حمیده رشید


1590. بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک بر مبنای گسترش ریز رخساره ها، تاثیر فرایندهای دیاژنزی و واحدهای جریانی

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 145-160

10.22071/gsj.2018.93509.1204

زینب عالیشوندی؛ حسین رحیم پور بناب؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین


1592. زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2019.168519.1604

ناهید خداشناس عبدل آبادی؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی مقدم؛ احمدرضا خزائی


1597. سنگ چینه‌نگاری، ریززیست چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال غرب شیراز (چله‌گاه سپیدان)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 229-238

10.22071/gsj.2019.163457.1588

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ منا صدیقی؛ پریسا بلیچه خرم ‌آبادی


1598. زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2019.112509.1361

مریم هنرمند؛ قاسم نباتیان؛ مهتاب افلاکی؛ محمد ابراهیمی


1599. رسوب شناسی و محیط‌های رسوبی تالاب های جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 253-264

10.22071/gsj.2020.114221

بیتا میرزاپور؛ راضیه لک؛ سید محسن آل علی؛ مرتضی جمالی؛ رضا شهبازی