1. هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 383-392

10.22071/gsj.2015.42970

آینور ناصری؛ محمد‌جعفر محمد‌زاده؛ پریا محبی؛ پریناز جوانی


2. اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 307-314

10.22071/gsj.2015.43428

محمدرضا شیخ الاسلامی


3. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 405-414

10.22071/gsj.2016.41271

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


5. شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 315-328

10.22071/gsj.2015.43429

کیوان اورنگ؛ محمد محجل؛ غلامرضا تاج‌بخش


6. تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای و شبکه‌های عصبی در شناسایی سامانه‌های گسلی در منطقه تنگه هرمز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 351-358

10.22071/gsj.2015.42125

مریم السادات میرکمالی؛ حمیدرضا رمضی؛ محمدرضا بختیاری؛ هاله رامش


8. حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 359-368

10.22071/gsj.2015.42126

سجاد انصاری؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمّد تاتار


9. استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 335-340

10.22071/gsj.2015.43434

هانیه مردمی؛ بهروز اسکویی


10. تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 341-348

10.22071/gsj.2015.43435

محمدرضا اصغری؛ محمد مختاری؛ مهران آرین؛ محمدرضا ونکی