نویسنده = مجید قادری
تعداد مقالات: 22
5. کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 201-218

10.22071/gsj.2017.46614

اعظم بهاروندی؛ محمد لطفی؛ مجید قادری؛ محمدرضا جعفری؛ حسینعلی تاج‌الدین


9. کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش‌تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 329-346

10.22071/gsj.2015.41519

طوبی صالحی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


13. ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 185-196

10.22071/gsj.2014.43986

حسین کوهستانی؛ مجید قادری؛ محمدهاشم امامی؛ سباستین مِفرِه؛ وادیم کامنتسکی؛ جوسلین مک‌فی؛ خین زاو


14. پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‌خاوری ایران

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 181-196

10.22071/gsj.2013.53853

محمدالیاس مسلم‌پور؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ توموآکی موریشیتا؛ مجید قادری


15. کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 9-24

10.22071/gsj.2013.53826

مجید قادری؛ حسین کوهستانی؛ محمدهاشم امامی؛ خین زاو


17. یافته‌های جدید کانه‌نگاری و ‌شیمی‌بلور مگنتیت و پیریت در کانسارهای آهن باباعلی و گلالی، باختر همدان، ایران

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.55356

قدرت اله رستمی پایدار؛ محمد لطفی؛ مجید قادری؛ آزاده امیری؛ منصور وثوقی عابدینی


18. معرفی رخداد کانه زایی تنگستن (مس) چینه سان- چینه کران در باختر ازنا، استان لرستان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 107-120

10.22071/gsj.2010.57341

مریم عبدی؛ مجید قادری؛ نعمتاله رشیدنژاد؛ ابراهیم راستاد


19. بررسی ژئوشیمیایی کانه زایی رگه ای تنگستن- مس در جنوب-باختری شازند

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 37-50

10.22071/gsj.2010.57198

مریم عبدی؛ مجید قادری؛ نعمت اله رشیدنژاد عمران؛ علی نجفی


20. تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2010.57130

محسن شیرخانی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ رامین محمدی نیایی


21. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57133

علی‌رضا غیاثوند؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران