نویسنده = محمودرضا هیهات
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2016.40679

ناصر نعیمی قصابیان؛ محمد مهدی خطیب؛ طاهره قاسمی رزوه؛ حمید نظری؛ محمودرضا هیهات


2. شواهد ساختاری و مغناطیس ‌هوایی بر شکل‌گیری گسلش ‌پنهان‌ شوسف در فراگام‌ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل‌آباد (خاور ایران)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 253-265

10.22071/gsj.2015.42069

محمدامیر علیمی؛ محمدمهدی خطیب؛ خالد حسامی‌آذر؛ محمودرضا هیهات


3. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 273-288

10.22071/gsj.2015.43425

احمد رشیدی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمودرضا هیهات؛ سید مرتضی موسوی