نویسنده = رضا موسوی حرمی
تعداد مقالات: 17
1. برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 199-210

10.22071/gsj.2017.50263

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‎باد


2. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


3. محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 339-350

10.22071/gsj.2017.44159

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


4. رسوب‌شناسی سد‌‌های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 69-78

10.22071/gsj.2016.41009

حمیده قادری فیجانی؛ محمد خانه‌باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


6. تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 165-178

10.22071/gsj.2016.40729

محمدرضا رحمانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهران آرین


8. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با استفاده از نمودار‌های ترکیبی، نمایه‌های اشباع و نسبت‌های یونی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 71-84

10.22071/gsj.2015.41368

مریم تاج بخشیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدالله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ایرج اجلالی


9. رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 229-236

10.22071/gsj.2015.42663

مهناز کاروان؛ اسداله محبوبی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


11. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند ایتامیر در شمال باختر حوضه کپه داغ (برش مراوه تپه)

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 225-236

10.22071/gsj.2012.54045

مریم معتمد الشریعتی؛ عباس صادقی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


12. تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 185-196

10.22071/gsj.2012.54543

ئارام بایت گل؛ نصرالله عباسی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ هادی امین رسولی


13. سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه های میلانکوویچ

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 57-62

10.22071/gsj.2010.55335

لیلی فاتح بهاری؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی


14. تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درخاور و جنوب خاور زرندکرمان

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 126-139

10.22071/gsj.2009.57376

رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ علی خردمند؛ حامد زند مقدم


17. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 110-123

10.22071/gsj.2008.58450

مهدی خدامی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا