نویسنده = محمد محجل
تعداد مقالات: 14
2. تحلیل هندسی- جنبشی و تکامل ساختاری گسل های کوه درنجال، بلوک خاوری گسل کلمرد (ایران مرکزی)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 75-86

10.22071/gsj.2018.63792

رعنا صمدی‎مقدم؛ رضا نوزعیم؛ مریم ده‌بزرگی؛ محمد محجل


3. ترافشارش راست‏بُر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2017.44071

مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی


7. تحلیل تاریخچه برافرازش کوه‌های میشو با استفاده از دمازمان‌سنجی‎های دما‌پایین

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 65-72

10.22071/gsj.2015.41677

مهدی بهیاری؛ محمد محجل؛ مهناز رضاییان؛ محسن مؤید


8. تحلیل اثر رخساره‌ای رادیولاریت‌های کرمانشاه به‌منظور بررسی محیط رسوبی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 209-116

10.22071/gsj.2015.42324

اسد عبدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ محسن کریمی‌نیا؛ علیرضا کریمی‌باوندپور؛ محمد محجل


9. زمان‌بندی نسبی رخداد میلونیتی‌شدن در سنگ‌های دگرگون‌شده شمال گلپایگان

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 161-168

10.22071/gsj.2015.42043

احسان موسوی؛ محمد محجل؛ نعمت ا... رشید نژاد عمران


11. بررسی ساختاری در بقایای حوضه حاشیه‌ای تتیس جوان در مسیرگسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 303-312

10.22071/gsj.2015.42082

فاطمه مصباحی؛ محمد محجل؛ محسن مؤذن؛ لقمان نمکی


13. کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 305-314

10.22071/gsj.2015.42949

سامان قادری؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمد محجل


14. پتروژنز توده‌های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 183-196

10.22071/gsj.2015.42914

محسن نصرآبادی؛ فدریکو روزتی؛ حسین معین‌وزیری؛ سید محمد حسین رضوی؛ محمد محجل