نویسنده = افشین اکبرپور
تعداد مقالات: 2
1. پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده‌های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه‌مورا، شمال ترود

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 117-136

10.22071/gsj.2017.44132

مینا بهرام‎پور؛ محمد لطفی؛ افشین اکبرپور؛ الهه بهرام‌پور


2. مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2016.40727

مهرداد براتی؛ افشین اکبرپور؛ ابراهیم طالع افضل؛ بابک طلایی؛ مسعود مصلحی