نویسنده = مهران آرین
تعداد مقالات: 5
2. تفکیک فاز‌های تنش دیرین با استفاده ازداده‌های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 297-302

10.22071/gsj.2017.44066

رامین‌ صادقی؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ منوچهر قرشی


3. تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 165-178

10.22071/gsj.2016.40729

محمدرضا رحمانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهران آرین


4. بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 267-278

10.22071/gsj.2015.41511

کتایون رضایی پرتو؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ الهام حاجی کاظمی


5. پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 99-104

10.22071/gsj.2014.43967

غزاله رزاقیان؛ علی بیت‌الهی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین