نویسنده = محسن خادمی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه‌ی گسلی میامی - البرز خاوری– بر پایه شواهد آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 79-86

10.22071/gsj.2016.41033

معصومه رستمیان؛ محسن خادمی؛ سیدسعیدالرضا اسلامی؛ حکیمه شهبازی


2. فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2016.40766

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سیدکیوان حسینی؛ فرخ قائمی


3. اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 99-107

10.22071/gsj.2015.43261

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سید کیوان حسینی؛ فرخ قائمی