نویسنده = محسن مؤید
تعداد مقالات: 7
2. سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 41-52

10.22071/gsj.2015.41672

محمد‌رضا حسین‌زاده؛ سجاد مغفوری؛ محسن مؤید؛ مسعود لطفه‌نیا؛ بهزاد حاج‌علیلو


3. تحلیل تاریخچه برافرازش کوه‌های میشو با استفاده از دمازمان‌سنجی‎های دما‌پایین

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 65-72

10.22071/gsj.2015.41677

مهدی بهیاری؛ محمد محجل؛ مهناز رضاییان؛ محسن مؤید


4. بررسی سازوکار و نوزمین‌ساخت پهنه گسلی سیه‌چشمه– خوی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2015.41768

مریم روستایی؛ بهزاد زمانی؛ پیمان نواب‌پور؛ محسن مؤید


5. بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 313-322

10.22071/gsj.2015.42083

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید


6. بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین‌سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 29-40

10.22071/gsj.2015.42379

رسول فردوسی؛ محسن مؤید؛ امین‌اله کمالی