نویسنده = عزیزالله طاهری
تعداد مقالات: 3
2. زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته های مائستریشتین (سازند های تاربور و گورپی) در ناحیه گردبیشه (جنوب بروجن)

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 143-162

10.22071/gsj.2013.53846

حسین وزیری مقدم؛ امرالله صفری؛ سمیرا شهریاری گرائی؛ احمدرضا خزاعی؛ عزیزالله طاهری


3. دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری)

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 89-94

10.22071/gsj.2011.55224

فاطمه اعراب؛ پرویز امیدی؛ عزیزالله طاهری