نویسنده = سجاد مغفوری
تعداد مقالات: 7
4. سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 41-52

10.22071/gsj.2015.41672

محمد‌رضا حسین‌زاده؛ سجاد مغفوری؛ محسن مؤید؛ مسعود لطفه‌نیا؛ بهزاد حاج‌علیلو


7. کانسار سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) نوده، نمونه‌ای از کانسارهای نوع بشی (Besshi- type)، جنوب‌باختر سبزوار

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 73-86

10.22071/gsj.2015.42744

سجاد مغفوری؛ ابراهیم راستاد؛ فردین موسیوند؛ یه لین