نویسنده = فاطمه هادوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2017.44146

فرح جلیلی؛ فاطمه هادوی؛ بهنام رحیمی؛ احمدرضا خزائی


2. زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 253-260

10.22071/gsj.2016.40916

بیتا مصطفوی؛ فاطمه هادوی؛ محسن علامه؛ مرضیه نطقی‌مقدم