نویسنده = حسن امیری بختیار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 135-148

10.22071/gsj.2017.50181

عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار


3. زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در تاقدیس گورپی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 107-120

10.22071/gsj.2015.42301

آذین آهی‌فر؛ انوشیروان کنی؛ حسن امیری بختیار


4. بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2004.43444

خیرالله نورائی‌نژاد؛ حسن امیری بختیار؛ روح‌انگیز محمدیان؛ عبدالفیاض عزیزی