نویسنده = راضیه لک
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات اقلیم گذشته بر اساس کانی شناسی رس ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 123-136

10.22071/gsj.2020.108300

شهره عرفان؛ خلیل رضایی؛ راضیه لک؛ سید محسن آل علی


2. شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان‌های سواحل مکران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 249-254

10.22071/gsj.2016.41224

کرامت نژادافضلی؛ سیاوش شایان؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی؛ منوچهر قرشی


3. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2007 تا 2012

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2015.42334

جواد درویشی خاتونی؛ راضیه لک؛ علی محمدی


5. ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 55-67

10.22071/gsj.2014.43652

رضا بهبهانی؛ راضیه لک؛ نادر چنانی؛ غلامرضا حسین‌یار