نویسنده = سید احمد بابازاده
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 25-32

10.22071/gsj.2017.54127

سیده ملیحه حمیدزاده؛ سید احمد بابازاده؛ برزو عسگری پیر بلوطی؛ علی سلگی


3. تحلیل ریزرخساره‌های سازند آسماری در برش گرگ‌دره- کوه‌میش (گچساران)، در کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 31-38

10.22071/gsj.2015.42253

سید احمد بابازاده؛ محمد قویدل سیوکی؛ هدی قصابی


4. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 219-226

10.22071/gsj.2014.43705

سمیه آزادبخت؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ سید احمد بابازاده