نویسنده = محمد جواد بلورچی
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 211-220

10.22071/gsj.2015.41506

سعید انگورانی؛ حسین معماریان؛ مسعود شریعت پناهی؛ محمد جواد بلورچی


2. برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 57-62

10.22071/gsj.2014.43770

الهه حاجی‌زاده نداف؛ بهنام اویسی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد جواد بلورچی


3. لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه 8/5MW= سی‌ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 83-90

10.22071/gsj.2012.54024

مجید نعمتی؛ بهنام اویسی؛ محمد فروتن؛ محمد جواد بلورچی


4. شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 137-142

10.22071/gsj.2011.55058

امیر شمشکی؛ یوسف محمدی؛ محمد جواد بلورچی