نویسنده = خلیل بهارفیروزی
تعداد مقالات: 3
1. نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه‌های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 129-140

10.22071/gsj.2015.41700

خلیل بهارفیروزی؛ احمد خاکزاد؛ حمید نظری؛ محمد‌هاشم امامی


2. سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل‌ها-دایک‌‌های گابرویی در باختر شفارود، کوه‌های تالش

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2015.42425

معصومه کشاورز هدایتی؛ محمدهاشم امامی؛ علیرضا کریمی باوندپور؛ خلیل بهارفیروزی


3. مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2014.43562

داوود رفاهی؛ احمد خاکزاد؛ نیما نظافتی؛ خلیل بهارفیروزی؛ علی بیاتانی