نویسنده = بهزاد تخم‌چی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2015.41701

مصطفی جاوید؛ حسین معماریان؛ سید مهدی مظهری؛ رضا آقایی‌زاده ظروفی؛ بهزاد تخم‌چی؛ فرهاد خوشبخت


2. مقایسه روش‌های خوشه‌بندی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی در بی‌هنجاری باریکا، آذربایجان غربی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 67-72

10.22071/gsj.2015.43118

محسن شادمان؛ بهزاد تخم‌چی


3. مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 97-103

10.22071/gsj.2015.43383

هانیه نیکوگفتار؛ عباس بحرودی؛ بهزاد تخم‌چی؛ غلامحسین نوروزی؛ بهزاد مهرگینی


4. تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 253-258

10.22071/gsj.2014.43590

بهزاد تخم‌چی؛ هاله عزیزی؛ حسین معماریان