نویسنده = علی‌اصغر کلاگری
تعداد مقالات: 4
2. ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 181-194

10.22071/gsj.2015.42430

حسین هادی‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ نیما نظافتی؛ حبیب ملایی؛ حسن عزمی


3. ویژگی‌های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 165-176

10.22071/gsj.2014.43697

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی‌اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


4. بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2010.57312

قادر حسین‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ محسن مؤید؛ بهزاد حاج‌علیلو؛ محسن مؤذن