نویسنده = محمدرضا حسین‎زاده
تعداد مقالات: 14
3. کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 295-308

10.22071/gsj.2017.53975

سیمیندخت یونسی؛ محمدرضا حسین زاده؛ محسن مؤید


4. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2017.46724

سجاد مغفوری؛ محمدرضا حسین زاده؛ عبدالرحمان رجبی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


5. مینرال‎شیمی و ژئوشیمی دایک‎های لامپروفیری کانسار مس- مولیبدن پورفیری سونگون (ورزقان- شمال باختر ایران)

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 73-90

10.22071/gsj.2017.44123

امین‎اله کمالی؛ محسن مؤید؛ نصیر عامل؛ محمدرضا حسین‎زاده


11. سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 41-52

10.22071/gsj.2015.41672

محمد‌رضا حسین‌زاده؛ سجاد مغفوری؛ محسن مؤید؛ مسعود لطفه‌نیا؛ بهزاد حاج‌علیلو