نویسنده = علی عابدینی
تعداد مقالات: 6
3. کانی‌شناسی و ژئو‌شیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 349-358

10.22071/gsj.2015.42963

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


4. ویژگی‌های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 165-176

10.22071/gsj.2014.43697

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی‌اصغر کلاگری؛ علی عابدینی