نویسنده = آزاده ملکزاده شفارودی
تعداد مقالات: 8
6. بارزسازی پهنه‌های دگرسانی و ساختارهای خطی در محدوده خاور بجستان با استفاده از پردازش داده‌های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده‌های ژئوفیزیک

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 253-246

10.22071/gsj.2015.42939

ریحانه احمدی روحانی؛ محمد حسن کریم پور؛ بهنام رحیمی؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی


7. تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی (IP/RS) محدوده معدنی طلای هیرد بر مبنای مطالعات زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 235-246

10.22071/gsj.2015.42921

علی عسکری؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سید احمد مظاهری؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی