نویسنده = رباب حاجی علی اوغلی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه شیمی کانیها و حرارت- فشار سنجی انواع مختلف زنولیت ها در سنگ های آتشفشانی پلیوسن قخلار (غرب مرند، شمال غرب ایران)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 153-164

10.22071/gsj.2019.125627.1435

محسن مؤید؛ محمد امین صفی خانی؛ رباب حاجی علی اوغلی؛ نصیر عامل؛ احمد جهانگیری