نویسنده = حبیب اله قاسمی
تعداد مقالات: 11
1. سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 241-250

10.22071/gsj.2019.171867.1614

مرضیه اسدی آورگانی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ حبیب اله قاسمی


3. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب شرق شاهرود)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 291-298

10.22071/gsj.2016.40763

فضیلت یوسفی؛ محمود صادقیان؛ سحر سمیاری؛ حبیب الله قاسمی


4. فعالیت ماگمایی کششی پشت‌ کمانی در حوضه الیگومیوسن لبه شمالی ایران‌ مرکزی

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2016.40915

حبیب‎الله قاسمی؛ مجتبی رستمی حصوری؛ محمود صادقیان؛ فاطمه کدخدای عرب


8. ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 35-46

10.22071/gsj.2012.54055

حبیب اله قاسمی؛ مجتبی گراوند؛ ناصر حافظی مقدس


9. سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی چاه‌سالار (جنوب باختر نیشابور)

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 133-150

10.22071/gsj.2010.55458

محمود صادقیان؛ حبیب الله قاسمی؛ زهره فارسی