نویسنده = محمدرضا پرتوآذر
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی)

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 53-62

10.22071/gsj.2017.44073

محمدرضا پرتوآذر؛ بهاءالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی


2. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.42555

سمیرا رحیمی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا پرتوآذر