نویسنده = سیدسعید محمدی
تعداد مقالات: 5
5. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان)

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 60-71

10.22071/gsj.2008.58440

سید ‌سعید محمدی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ محمدهاشم امامی؛ محمدمهدی خطیب