نویسنده = محمدرضا کمالی
تعداد مقالات: 8
1. محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 339-350

10.22071/gsj.2017.44159

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


2. بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در بلوک D حوضه خلیج‌فارس

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2016.40743

نیلوفر محمدی اکبری؛ محمدرضا کمالی


3. بررسی ویژگی‌های دولومیکریت‌های واحد دالان بالایی در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2015.42309

سمیه پرهام؛ محمد رضا کمالی


4. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 263-274

10.22071/gsj.2015.42666

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی


8. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند سورمه به‏عنوان سنگ منشأ احتمالی در میدان پارس جنوبی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 129-134

10.22071/gsj.2011.54376

محمود معماریانی؛ هادی کرمانشاهی؛ محمد رضا کمالی