نویسنده = بهنام رحیمی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 257-270

10.22071/gsj.2019.88502

مرضیه‌السادات میرجلیلی؛ فرزین قائمی؛ بهنام رحیمی؛ محمدرضا مشرفی‌فر؛ مریم غلامزاده


2. بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2017.44146

فرح جلیلی؛ فاطمه هادوی؛ بهنام رحیمی؛ احمدرضا خزائی


3. رخساره‌های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) در رخنمون و چاه‌های اکتشافی معدن زغال‌سنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.42665

محمدعلی صالحی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ اسداله محبوبی؛ بهنام رحیمی


4. بارزسازی پهنه‌های دگرسانی و ساختارهای خطی در محدوده خاور بجستان با استفاده از پردازش داده‌های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده‌های ژئوفیزیک

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 253-246

10.22071/gsj.2015.42939

ریحانه احمدی روحانی؛ محمد حسن کریم پور؛ بهنام رحیمی؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی