نویسنده = محسن الیاسی
تعداد مقالات: 4
2. گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 181-186

10.22071/gsj.2011.54454

ساره رجبی؛ محسن الیاسی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


3. بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان(شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 140-149

10.22071/gsj.2009.57853

کیمیا کلانتری؛ علی کنعانیان؛ عباس آسیابانها؛ محسن الیاسی