نویسنده = سیدحسام‌الدین معین‌زاده
تعداد مقالات: 7
1. منشاء توده‌های نفوذی بازیک منطقه راویز – شان‌آباد در غرب رفسنجان (استان کرمان): شواهدی از ماگماتیسم پس از ائوسن

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 219-228

10.22071/gsj.2019.125860.1441

حمید احمدی پور؛ حمیده صالحی نژاد؛ سید حسام الدین معین زاده؛ عباس مرادیان شهر بابکی


3. برآورد دمای سطحی بازالت‌های گندم‌بریان- کرمان: به عنوان ‌یکی از قطب‌های گرمایی کره زمین با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی سنجنده ETM+

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 125-134

10.22071/gsj.2015.42169

بهرام بهرام‎بیگی؛ داود رییسی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ سیدحسام‌الدین معین‌زاده


5. بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون–مطالعه موردی تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 81-92

10.22071/gsj.2015.43120

بهرام بهرام‌بیگی؛ حجت اله رنجبر؛ جمشید شهاب‌پور؛ سیدحسام‌الدین معین‌زاده


6. ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 21-32

10.22071/gsj.2013.44015

داود رئیسی؛ سارا درگاهی؛ سید‌ حسام‌الدین معین‌زاده؛ محسن آروین؛ بهرام بهرام‎بیگی