نویسنده = مهدی رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 249-260

10.22071/gsj.2018.89677.1163

مهدی رمضانی؛ حجت اله صفری؛ همایون صفایی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی