نویسنده = محمد‌رضا قاسمی
تعداد مقالات: 40
2. برش عرضی ترازمند دولت‏ آباد-نیشابور در گستره بینالود

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 199-206

10.22071/gsj.2017.81952.1079

روژین حمیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی


3. نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 71-80

10.22071/gsj.2017.79038.1064

مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی


4. تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 301-310

10.22071/gsj.2019.88510

مظفرالدین جمالی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد لطفی؛ علی سلگی


5. هندسه و جنبش ‏شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 213-222

10.22071/gsj.2018.68818

امیر نعیمی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ‎الاسلامی؛ ابوالفضل حاجی‎حسینی


7. پهنه‌بندی ساختاری و ریخت‌زمین‌ساختی کپه‌داغ خاوری

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 125-134

10.22071/gsj.2017.50180

لطف‌الله آقاجری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدعلی کاوسی


8. ترافشارش راست‏بُر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2017.44071

مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی


9. سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 3-18

10.22071/gsj.2016.40670

پریسا غلامی زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


10. معماری جنبشی پهنه‌ها‌ی آسیب گسلی در جنوب‌ باختر رفسنجان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 47-60

10.22071/gsj.2016.40687

لیلا عبادی؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


11. ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 21-38

10.22071/gsj.2016.40768

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


14. مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 255-262

10.22071/gsj.2015.43421

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ بهنام اویسی


16. بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 227-234

10.22071/gsj.2015.43417

سعیده علیمردان؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ بهنام اویسی؛ احمد حاتمی


17. تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند)

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 163-174

10.22071/gsj.2015.43396

یعقوب جلیلی شاه‌منصوری؛ محمدمهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ محمدرضا قاسمی


18. دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه‌نشان، زنجان، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 299-306

10.22071/gsj.2015.43427

اصغر احمدی ترکمانی؛ محمدرضا قاسمی


20. سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 77-84

10.22071/gsj.2014.43528

سجاد افضلی؛ نیما نظافتی؛ مجید قادری؛ جلیل قلمقاش؛ محمدرض قاسمی؛ علیرضا کریمی باوندپور


21. کنکاشی بر جابه‌جایی‌ آبراهه‌ها در بخش‌هایی از گستره گسل درونه

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 209-218

10.22071/gsj.2014.43704

حمیده امینی؛ مرتضی فتاحی؛ محمدرضا قاسمی


22. برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 57-62

10.22071/gsj.2014.43770

الهه حاجی‌زاده نداف؛ بهنام اویسی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد جواد بلورچی


23. تحلیل سامانه‎ای شکستگی‎های سازند گرو در تاقدیس کبیرکوه، تأثیر چرخش صفحه تازی بر آرایش شکستگی‎ها

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 105-116

10.22071/gsj.2014.43968

اسعد پیره؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی شبان


24. لرزه‌خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه‌بندی زمانی و احتمال رخداد زمین‌لرزه بزرگ (M>7) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 75-90

10.22071/gsj.2014.43958

محمد فروتن؛ حمید نظری؛ برتراند میر؛ میشل سبریر؛ مرتضی فتاحی؛ کریستل لو دورتز؛ منوچهر قرشی؛ خالد حسامی؛ محمد رضا قاسمی؛ مرتضی طالبیان