نویسنده = حمید احمدی‌پور
تعداد مقالات: 4
1. تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 201-212

10.22071/gsj.2018.68813

پریوش لیاقت‎ زاده؛ مجید شاه پسندزاده؛ مهدی هنرمند؛ حمید احمدی‌پور


2. شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 203-214

10.22071/gsj.2018.63824

مجتبی سلطانی‎نژاد؛ حمید احمدی‌پور؛ عباس مرادیان؛ بهنام زابلی سروتمین