نویسنده = کاظم سید امامی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 219-228

10.22071/gsj.2012.54549

علی شکاری‌فرد؛ فرانسوا بودن؛ کاظم سیدامامی؛ یوهان اشنیدر؛ حسین رحیم‌پوربناب