نویسنده = حسین مصدق
تعداد مقالات: 6
1. خاستگاه نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود در البرز مرکزی

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 45-56

10.22071/gsj.2017.78582.1047

مجید خزائی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ حسین مصدق


3. محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 101-116

10.22071/gsj.2017.44130

مجید خزایی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ حسین مصدق


5. تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 39-44

10.22071/gsj.2015.42254

مهدی‌ هادی‌سیه‌رود؛ حسین مصدق؛ نصرالله عباسی


6. تغییر ویژگی‌های ژئوشیمیایی گذر دونین-کربنیفر در برش لب‌نسار، شمال دامغان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 217-228

10.22071/gsj.2015.42621

کاوه محمدی؛ نادر تقی‌پور؛ حسین مصدق