نویسنده = زهرا طهماسبی
تعداد مقالات: 3
1. ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 137-150

10.22071/gsj.2019.148243.1533

عبدالصمد پورمحمد؛ احمد احمدی خلجی‌؛ سید مسعود همام؛ زهرا طهماسبی؛ محمد ابراهیمی


2. بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 81-90

10.22071/gsj.2018.114431.1373

فرهاد زال؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی؛ شاو یانگ جیانگ؛ لئوناید دانیشوسکی؛ کریس هریس