نویسنده = فریدون رضایی
تعداد مقالات: 6
1. مدلسازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2018.152368.1549

کامبیز مهدی زاده فرساد؛ داوود جهانی؛ علیرضا حاجیان؛ فریدون رضایی


2. رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی تهران دربرابرجنبش لرزه ای احتمالی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2015.48703

فریدون رضایی؛ حمید نظری؛ سحر رحمانیان؛ علیرضا شهیدی


3. بررسی اثرات انفجار بر پرده آب‌بند سد مخزنی سرابی تویسرکان

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 187-198

10.22071/gsj.2012.54041

علی‌حسن شریفی؛ احمد سدیدخوی؛ فریدون رضایی


5. مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 159-168

10.22071/gsj.2011.54380

علی قنبری؛ سید صدرالدین زرنگ‌زاده؛ فریدون رضایی؛ سید جمال شیخ زکریایی


6. بررسی رفتار ماسه‌ها تحت بارگذاری دوره‌ای

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 183-188

10.22071/gsj.2011.55250

فریدون رضایی