نویسنده = علی ارومیه‌ای
تعداد مقالات: 7
1. اثر تراکم درزه بر سرعت سیر موج طولی

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 151-162

10.22071/gsj.2019.151144.1546

یعقوب زارعی؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل


3. ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط 2 مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 227-236

10.22071/gsj.2017.46612

علی ارومیه‌ای؛ الهه السادات رضوی؛ وحید باقری


4. ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب‌گذاری در محدوده بندر‌انزلی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 44-55

10.22071/gsj.2009.57537

علی ارومیه‌ای؛ افشین کریم‌خانی


6. استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 160-169

10.22071/gsj.2008.57654

ندا قاضی پور؛ علی ارومیه‌ای؛ ایمان انتظام؛ فرهاد انصاری؛ مرتضی پیروز


7. ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج‌شکنهای توده‌سنگی در سواحل جنوبی ایران

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 86-107

10.22071/gsj.2008.57641

مهدی تلخابلو؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه‌ای؛ مهدی شفیعی‌فر